עליית הריבית פוגעת בלווים לטווחים ארוכים

בחודש אפריל נרשמו שינויים במדדי הריבית למשכנתאות. במסלולים הקצרים נרשמה ירידה של 0.05% בריבית בזמן שעלייה נרשמה במסלולים הארוכים למשכנתאות, כך פורסם בכתבה באתר גלובס.

הריבית ירדה בחישוב ממוצע פשוט, שנחשב לפחות רלוונטי משום שהוא לא קובע את הריבית לרוב לוקחי המשכנתאות, אשר לווים לטווחים ארוכים של מעל ל-10 שנים. מאז חודש מרץ 2015, שבו נמדדה הריבית ברמת שפל, הריבית השקלית עלתה בכ-0.5%. צבי גולדפינגר איש עסקים העוסק בתחום המשכנתאות, מסביר כי ניתן לייחס את העלייה בריבית המשכנתא בחודשים האחרונים לעליות במחירי האג"ח, למעשה קיימת התאמה ביניהם.

"העלייה בריבית מוסברת בעיקר בציפיות שהריבית תתחיל לעלות", מסביר צבי גולדפינגר. ציפיות אלו השליכו על השווקים הפיננסיים ועל שוק המשכנתאות. שוק האג"ח משמש עבור הבנקים השונים כמקור אשראי ובזמן עליות בשוק, המקורות הופכים ליקרים יותר ובעקבות כך עולה הריבית שהבנקים מוכנים לתת ללווים.

כותרת המקור מהכתבה באתר גלובס:

3