עלייה בעלויות המשכנתא, למרות שיעור הריבית האפסי

על אף שיעור הריבית הנמוך ברמה היסטורית, עלויות מימון המשכנתא ממשיכות לעלות. הביקוש הרב למשכנתאות הוביל למחנק אשראי בקרב הבנקים השונים. אותו ביקוש הוביל לעליית הריבית בדיור ולהקטנת החשיפה לדיור, מצד הבנקים.

דווקא כשסביבת הריבית אפסית, עלויות המימון של משכנתאות זינקו בכ-50% בשנים האחרונות. "הבנק מתרגם את הביקוש הרב להעלאת עלויות המימון, באמצעות הריבית", מסביר איש העסקים צבי גולדפינגר את הזינוק החד.

הסיבות העיקריות להתייקרות הריבית על משכנתאות הן קודם כל הציפיות שהריבית תעלה בעוד מספר שנים. הבנקים מעריכים שעליית הריבית קרובה מאוד, לכן הריבית הקצרה לא משקפת את התחזית לטווח הארוך.

person-731479_1280

הסיבה השנייה היא הביקוש הרב. העלייה במספר הבקשות לנטילת משכנתא גרמה לבנקים ליצור הגבלות נוספות וקשיים על מתן הלוואות.

"לא מפתיע שהבנקים מעדיפים להפנות את כספם לאפיקי השקעה אחרים, רווחיים יותר מענף הנדל"ן שמתאפיין בריביות נמוכות", מסביר צבי גולדפינגר את התנהלות הבנקים בימים אלה.