ביטוח משכנתא – ערובה כלכלית לבנק וללווה

במשכנתא, כמו בכל הלוואה שהבנק מעניק, הוא רוצה לוודא חוסן פיננסי של הלווה. הבנק מעוניין להגן על סכום ההלוואה שהוא מעניק עד כמה שניתן, וזה כולל דרישה לרכישת ביטוח דירה למשכנתא: ביטוח חיים וביטוח מבנה לדירה. איש העסקים צבי גולדפינגר מסביר את משמעות הסעיפים בביטוח למשכנתא במאמר הבא ונותן דגשים לרכישת ביטוח.

בשני הסעיפים לביטוח משכנתא (חיים ומבנה), הבנק הוא המוטב והוא זה שיקבל את התגמולים במקרה של נזק לדירה או ללווה. במילים אחרות, "הביטוחים משמשים עבור הבנק ערבון להחזר ההלוואה", מסביר צבי גולדפינגר. במידה והלווה לא יוכל לעמוד בתשלומים מסיבה מסוימת הבנק יוכל למכור את הדירה ולהחזיר לעצמו את כספו.

"הביטוחים משמשים עבור הבנק ערבון להחזר ההלוואה". צבי גולדפינגר.
"הביטוחים משמשים עבור הבנק ערבון להחזר ההלוואה". צבי גולדפינגר.

ביטוח חיים

ביטוח זה מבטיח קורת גג לבני משפחתו של הלווה שנפטר, כאשר הבנק יקבל על עצמו את מלוא סכום ההחזר שנותר. הכוונה היא למקרה של מוות או אובדת כושר העבודה, בהם הלווה ובני משפחתו יהיו פטורים מלהמשיך לשלם את תשלומי החזר ההלוואה.

ביטוח מבנה לדירה

ביטוח זה נועד לבטח את הלווה והבנק מפני נזקים שעלולים לקרות לדירה או לבניין, כגון: הצפה, שריפה, קצר חשמלי, רעידת אדמה, תקלת תשתית וכו'. ביטוח זה הוא לרוב מוגבל עד לגובה המשכנתא, כלומר עד לסכום שהבנק הלווה לרכישת הדירה. השלמת הביטוח תקנה ללווה זכויות נוספות, כמו רופא עד הבית וכיסויים אישיים.

איש העסקים צבי גולדפינגר ממליץ להשוות מחירים של ביטוח למשכנתא בין הבנקים וחברות הביטוח השונות. מדובר בסכומים קטנים שמצטברים ועלולים להגיע לעשרות אלפים עד תום תקופת ההלוואה. בבחירת הביטוח, יש להתייחס לאופן תשלום ההחזר, סכום ההחזר ומקרי הכיסוי השונים, בהתאם למצב הכלכלי של הלווה בהווה ובעתיד הקרוב ובהתאם לסיכונים האפשריים לנכס וללווה.